Usługi

ComAp CEE świadczy szeroki zakres usług, obejmujących gotowe rozwiązania lub tylko częściową realizację w dziedzinie sterowania urządzeniami zasilania awaryjnego oraz kogeneracji.

Wizyta w zakładzie u klienta

Wizja lokalna u klienta pozwala doskonale zweryfikować istniejące urządzenia oraz poznać specyficzne potrzeby klienta. ComAp CEE jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania zarówno w zakresie szczegółowej oferty dotyczącej sterowania, jak również kompletnej i gotowej realizacji. W ten sposób możliwe jest jasne zdefiniowanie warunków i zakresu świadczonych usług.

Rozwiązania specjalne

Celem ComAp CEE jest znalezienie optymalnego rozwiązania zarówno pod względem finansowym, jak i technicznym. Podstawą takiego działania jest doskonała znajomość przedmiotu i bogate portfolio układów sterowania ComAp, co pozwala zbudować solidny i funkcjonalny system. Praca w układzie fazowania wstecznego jest konieczna w celu wyeliminowania utraty drugiego zasilania, natomiast w praca w układzie fazowania jest konieczna w celu przeprowadzenia prób zespołu silnikowo-prądnicowego, gospodarki energetycznej, oraz rozdziału mocy pomiędzy zespołami silnikowo-prądnicowymi w układzie równoległym, pracy przy obciążeniu szczytowym, regulacji maks. 1/4h, komunikacji przemysłowej oraz zdalnej administracji.


Opracowanie rysunków

W oparciu o specyfikacje dostarczone przez klienta lub wnioski z wizyty w zakładzie, ComAp CEE może sporządzić szkice kompletnej lub końcowej dokumentacji technicznej.

Produkcja rozdzielnic

W oparciu o dokumentację wykonawczą ComAp CEE może wyprodukować rozdzielniece sterownicze i zasilające o mocy do 6,3 kA. Oferta obejmuje badanie wykonywane przez producenta, deklarację zgodności oraz próby funkcjonalne układu sterowania aparatury rozdzielczej.


Modernizacje

Oferowane usługi obejmują modernizację i renowację istniejących układów. Dotyczy to również rozdzielnic mocy oraz sterujących. Należy jednak pamiętać o zachowaniu niezawodności istniejących komponentów.

Montaż

ComAp CEE oferuje montaż w miejscu eksploatacji, w tym montaż rozdzielnic oraz kabli sterowniczych i zasilających. ComAp CEE zakłada także możliwość samodzielnego montażu do wykonania przez klienta.


Uruchomienie i próby funkcjonalne

Po przeprowadzeniu prób w miejscu instalacji lub w obiekcie testowym, ComAp CEE oferuje uruchomienie układu starowania, podłączenie funkcji monitorujących do istniejącego systemu BMS (building management system) lub innego układu sterowania, próby funkcjonalne, szkolenie końcowe dla personelu obsługi w zakresie urządzeń oraz bezpiecznej eksploatacji całego systemu.

Doradztwo i szkolenia

W zależności od potrzeb ComAp CEE oferuje doradztwo w zakresie układów sterowania. Szkolenia dla naszych klientów należą do standardowego elementu naszej oferty. ComAp oferuje szkolenia, prezentacje oraz szkolenia realizowane na zamówienie klientów. Prezentacje odbywają się w centrum szkoleniowym przy użyciu zespołów silnikowo-prądnicowych.


Serwis i całodobowa pomoc

ComAp CEE oferuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla zrealizowanych układów sterowania. Opcjonalnie można zamówić całodobową obsługę wykwalifikowanego personelu technicznego.

Przeglądy techniczne

ComAp CEE oferuje wykonanie przeglądów wstępnych i rutynowych.