Zastosowania

Rozdział dotyczący zastosowań zawiera pełną listę podzespołów sterujących ComAp w rozbiciu na grupy zastosowań. Korzystając z tego rozdziału można zapoznać się z wszystkimi podzespołami sterującymi opracowanymi pod kątem spełnienia wymogów określonych zastosowań w układach zasilania i silnikach. Kolor pola wskazuje kategorię zastosowań – kolorem niebieskim oznaczono zastosowania w systemach wytwarzania mocy, a zielonym zastosowania w układach napędowych; podano także szereg typowych zastosowań wyrobów.