ComAp CEE

ComAp CEE, jako oddział firmy ComAp , zajmuje się dystrybucją produktów i usług w środkowej i wschodniej Europie (ang. CEE – Central and Eastern Europe). Firma oferuje swoim klientom nie tylko sterowniki i związane z nimi wyposażenie, ale pomaga także realizować całe projekty i może również dostarczyć jego mniejszą lub większą część.

Kontakt

ComAp CEE
U Uranie 1612/14a
170 00 Prague 7
Czech Republic

+420 246 012 111
cee()comap.cz